เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น

บทความท่องเที่ยว

แคว้นและเมืองสำคัญในสมัยพุทธกาล
แคว้นและเมืองสำคัญในสมัยพุทธกาล
10/03/2020 by South Voyage Inter

กบิลพัสดุ์ กบิลพัสดุ์ (บาลี: Kapilavatthu กปิลวัตถุ; สันสกฤต: Kapilavastu กปิลวัสตุ; อังกฤษ: Kapilavastu) เป็นชื่อเมืองหลวงของแคว้นสักกะ เป็นเมืองของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้า เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าทรงเจริญพระชนม์ และประทับอยู่จนกระทั่งพระชนมายุ 29 พรรษา ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาล ติดชายแดนตอนเหนือประเทศอินเดีย ยังเหลือซากเมืองอยู่เป็นหลักฐาน และ ไม่ห่างจากเมืองนี้มี สังเวชนียสถานที่สำคัญ คือ&nbsp;สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเรียกว่าลุมพินีวัน&nbsp;ปรากฏอยู่ บริเวณลุมพินีมีวัดพุทธของประเทศไทย และ ของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอีกหลายวัด เป็นดินแดนที่ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก นิยมไปแสวงบุญกัน กบิลพัสดุ์ แปลตามศัพท์ว่า&nbsp;&#8220;ที่อยู่ของกบิลดาบส&#8221;&nbsp;เพราะบริเวณที่ตั้งเมืองนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของดาบสชื่อ&nbsp;กบิล&nbsp;พวกเจ้าศากยะได้มาจับจองตั้งเป็นเมืองขึ้น และตั้งชื่อเมืองใหม่นี้ว่ากบิลพัสดุ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ กบิลดาบส ความสำคัญไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่หนักแน่น ว่าสถานที่ปัจจุบันที่&nbsp;ใช้เป็นสังเวชนียสถาน เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และแสวงบุญของชาวพุทธนั้น เป็นเมืองกบิลพัสดุ์จริงตามพระไตรปิฏก เมืองกบิลพัสดุ์ในปัจจุบันในปี พ.ศ. 2442 นักโบราณคดีได้แกะรอย แนวที่ตั้งของเสาพระเจ้าอโศกมหาราช และตำนานการสร้างเมือง มาจนพบกับเมืองโบราณร้างชื่อ &#8220;ติเลาราโกต&#8221; อยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับกรุงกบิลพัสดุ์ ตามที่ระบุในเอกสารหลายฉบับ&nbsp;&#8220;อยู่ทางใต้ของเชิงเขาหิมาลัย 16 กิโลเมตร &hellip; <a href="https://southvoyageinter.com/travel-info/%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%b2/">Continued</a>
Once in your life @Buddhist Pilgrimage
Once in your life @Buddhist Pilgrimage
10/03/2020 by South Voyage Inter

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ลุมพินีวัน (สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ) ลุมพินีวัน (อักษรโรมัน: Lumbini Vana) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน ของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ&nbsp;ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็น พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล เพียงแห่งเดียว&nbsp;ที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ลุมพินีวัน เดิมเป็นสวนป่าสาธารณะ หรือวโนทยานที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ในสมัยพุทธกาล ลุมพินีวันตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ กับ เมืองเทวทหะ ในแคว้นสักกะ บนฝั่งแม่น้ำโรหิณี หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว&nbsp;พระเจ้าอโศกมหาราช&nbsp;ได้โปรดให้สร้างเสาหินขนาดใหญ่ มาปักไว้ตรงบริเวณที่ประสูติ เรียกว่า&nbsp;เสาอโศก&nbsp;ที่จารึกข้อความเป็น&nbsp;อักษรพราหมี&nbsp;ว่า&nbsp;พระพุทธเจ้าประสูติที่ตรงนี้ ปัจจุบันลุมพินีวัน อยู่ในเขตประเทศเนปาล&nbsp;ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 11 กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตก 11 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่า ลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่าง&nbsp;เมืองกบิลพัสดุ์&nbsp;และ&nbsp;เมืองเทวทหะ&nbsp;ปัจจุบัน&nbsp;ลุมพินีวัน มีเนื้อที่ประมาณ &hellip; <a href="https://southvoyageinter.com/travel-info/once-in-your-life-buddhist-holy-places/">Continued</a>
Once in your life @Mali Ston
Once in your life @Mali Ston
24/02/2020 by South Voyage Inter

Mali Ston เมืองเล็กๆ ริมทะเลทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย @Croatia เป็นที่รู้จักกันดีในการผลิตหอยนางรม หอยแมลงภู่สดของประเทศ อีกทั้งขึ้นชื่อเรื่องอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเล จนได้รับฉายาว่า “Queen of Oyster” เมืองสตอน (Ston) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของโครเอเชียผู้ครอบครองกำแพงเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรป และ เป็นแหล่งผลิตเกลือที่สำคัญตั้งแต่ยุคโรมัน สมัยก่อนชาวเมืองมาลีสตอนที่นี่ นิยมทำนาเกลือกัน แต่ปัจจุบันหันมาเลี้ยงหอยนางรม และ หอยแมลงภู่เป็นหลัก เมื่อเราไปถึงท่าเรือที่นี่สิ่งที่เห็นเด่นชัด นั่นก็คือ กำแพงเมืองสตอน (Walls of Ston) กำแพงโบราณที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานถึง 200 ปี และ มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก และ ยาวกว่า 7 กิโลเมตร ทีเดียวค่ะ ไฮไลท์ของที่นี่อีก 1 สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาถึงนั่นคือ นั่งเรือไปทานหอยนามรม และ หอยแมลงภู่ กลางทะเลอาเดรียติกนะคะ ซึ่งเรือที่นั่งบรรจุได้ประมาณ 30 &#8211; 50 ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนไซส์กรุ๊ป แล้วจะไปหยุดที่โป๊ะกลางน้ำ หรือที่เรียกกันว่า &hellip; <a href="https://southvoyageinter.com/travel-info/once-in-your-life-mali-ston/">Continued</a>
Once in your life @Poland
Once in your life @Poland
22/02/2020 by South Voyage Inter

Poland ของหวานที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคโปแลนด์ และ ในตัวเมืองวอร์ซอ @Warsaw มีร้านขนมน่าทานอีกหลายร้านเช่นกันค่ะ ทั้งยังมีบริเวณแถบเมืองเก่าอย่างคราคูฟ @Krakow หรือซาโกปาเน่ @Zakopane จะมีร้านที่ตกแต่งคล้ายๆร้าน Coffee shop ที่เมืองไทย ซึ่งตกแต่งสไตล์สีคลุมโทน ด้านหน้าของร้านจะมี ชั้นวางขนมให้เลือกมากมายสีสันน่าทานเกือบทุกเมนูเลยค่ะ วานิลลาคัสตาร์ดสไลซ์แบบผงเป็นส่วนหนึ่งของคัสตาร์ดสไลซ์สูตรโปแลนด์ ขนมปังโปแลนด์ ส่วนผสมหลักจะมียีสต์เป็นพระเอก และ มีไข่ น้ำตาล เป็นตัวประกอบ ซึ่งวิธีการทำสมัยโบราณจะไม่มีการนวดแต่อย่างใด ขนมปังขิงเล็ก ๆ ที่มีชื่อเสียงของโปแลนด์ ขนมเค้กหวานซึ่งมาจากเมืองโตรอนโตที่รู้จักกันน้อย ได้รับการยกย่องในรสชาติอันอร่อยของกษัตริย์ในสมัยนั้น ขนมอบนี้มีขนาดชิ้นใหญ่ ลักษณะเป็นก้อนกลมม้วนขนมเวลาเคี้ยวจะรู้สึกเหมือนขนมปังออสเตรียแบบดั้งเดิม มักวางขายอยู่ที่มุมถนนทั่วเมืองเก่าค่ะ ในทุกช่วงคริสต์มาสต์ในโปแลนด์ มักจะมีเมนูขนมชีสเค้กแอปเปิ้ล และ เสิร์ฟเป็นของหวานหลังอาหารมื้อเย็นในเทศกาลสำคัญของแต่ละบ้าน
เทศกาลสาดสี Holi Festival @India
เทศกาลสาดสี Holi Festival @India
20/02/2020 by South Voyage Inter

ประเทศอินเดียดินแดนชมพูทวีปที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งจะฉลองกันทั่วประเทศอินเดีย เป็นเทศกาลของชาวฮินดู จัดเป็นประจำทุกปี ปีละสองวันในช่วงเดือนมีนาคม เทศกาลนี้เรียกอีกอย่างว่า “เทศกาลแห่งสีสัน” โดยทุกคนจะสาดผงสีใส่กันอย่างสนุกสนานหรืออาจจะสาดน้ำด้วยเช่นกัน เทศกาลเริ่มในช่วงต้นของฤดูใบไม้ผลิ ในธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงจากหนาว ไปเป็นอากาศร้อน เทศกาลนี้มิใช่เพื่อโปรยสีกันเพื่อสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น แต่คนโบราณได้แฝงเอาธรรมชาติบำบัดโรคเอามาซ่อนไว้ในความสนุกสนานไว้ด้วย โดยใช้ผงสีจากพืชและพืชสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีเหลือง สีคราม สีเขียว มาโปรยใส่กันทำนองกายบำบัด เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วย สนุก และ สบายตัวด้วย คนอินเดียแต่โบราณก็ปรับตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สีสันที่ใช้จึงเป็นสีที่เกิดตามธรรมชาติแท้ๆ ชาวอินเดียจะเปลี่ยนการแต่งตัวจากเสื้อผ้าหน้าหนาวเป็นหน้าร้อน ส่าหรีสีสันสดใสฉูดฉาด อาหารการกินก็เปลี่ยนทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เขาฉลองกัน จึงเป็นเทศกาลแห่งสีสันที่น่าทึ่งของมนุษย์ ที่แสดงถึงความใกล้ชิดธรรมชาติ คนอินเดียเหล่านั้นมองเห็นธรรมชาติ จึงปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติและใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากที่สุด
Once in your life @Sikkim Darjeeling
Once in your life @Sikkim Darjeeling
20/02/2020 by South Voyage Inter

Incredible Sikkim Darjeeling เส้นทางสู่ เมืองดาร์จิลิ่ง และ เมืองสิกขิม อาจไม่ง่ายดายและสะดวกสบาย แต่ก็ไม่ไกลเกินไปกว่าหัวใจของนักเดินทาง ที่อยากไปสัมผัสกับบรรยากาศอันแสนงดงาม และ รับรู้ถึงความอบอุ่นของอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัย เมืองเล็กๆ แต่น่าหลงไหลอย่างมากแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นอีก 1 จุดหมายของนักเดินทางล่าฝันความสุขให้กับตัวเอง คุณต้องมาเยือนด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่า ทำไม &#8220;ดาร์จิลิ่ง&#8221; ถึงได้ชื่อว่า &#8220;ราชินีแห่งขุนเขา&#8221; และ คุณจะหายสงสัยว่าทำไมใครหลายคนจึงไม่อยากเชื่อว่า &#8220;สิกขิม&#8221; จะอยู่ในอินเดีย
Once in your life @Kashmir & Agra
Once in your life @Kashmir & Agra
20/02/2020 by South Voyage Inter

แคชเมียร์ รัฐหนึ่งในดินแดนทางตอนเหนือของอินเดีย ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เมืองแคชเมียร์ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงาม เปรียบเสมือนเป็นสวรรค์บนดินของใครหลายคน ที่ได้ไปเที่ยวอินเดีย เหมาะสมแก่การเดินทางมาพักผ่อน ชมธรรมชาติอันงดงามเที่ยวชมหิมะ เล่นสกี สัมผัสทุ่งดอกไม้ละลานตาแนวกรอบเทือกเขาหิมาลัยที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น &#8220;สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย&#8221; ?‍♂️&nbsp;มนต์เสน่ห์เมืองย่อยรายล้อมแคชเมียร์ … เมืองอัครา ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ?‍♂️&nbsp;ล่องต่อไปเยือน&#8230;เมืองพาฮาลแกม ( Pahalgam ) หุบเขาแกะ นับเป็นหนึ่งในโลเคชั่นสุดฮิตที่ใช้ถ่ายทำหนังอินเดีย หรรษากับกิจกรรม ขี่ม้าแคระ ไฮไลท์เมืองพาฮาลแกมชมวิวระหว่างทางในหุบเขา ทุ่งหญ้า ต้นสน บ้านยิปซี
Once in your life @Opatija Croatia
Once in your life @Opatija Croatia
20/02/2020 by South Voyage Inter

โอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเล อเดรียติค” ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยทุกมุมมอง “โอพาเทีย” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสูงของออสเตรีย เมืองนี่คือเมืองที่ใช้ชื่อตามสำนักสงฆ์นิกายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซึ่งหมู่บ้านได้ถูกสร้างขึ้น จุดที่พลาดไม่ได้คือรูปปั้น&nbsp;นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง&nbsp;หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และ มักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปั้นนี้เป็นประจำ สามารถเดินเล่นได้ด้วยความที่เป็นเมืองสวยชายทะเล ชมวิวจากมุมสูง ชมสถาปัตยกรรม และ เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเล่นกันที่ชายหาดสามารเดินมาได้จากย่านเมืองเก่า เป็นชายหาดที่แสนจะเงียบสงบ&nbsp;เหมาะมากในการที่จะมาเดินชิวๆ ดูพระอาทิตย์ตกดินได้ บรรยากาศแบบชิวๆ ไม่พลุกพล่าน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่กึ่งกลางประเทศพอดี แนะนำทุกคนให้มาเยือนกันนะคะ ด้วยมีจุดเด่นเป็นเมืองชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย และ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจค่อนเยอะทีเดียว บรรยากาศ กลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าที่สุดแสนจะคลาสสิคบ้านเรือนเรียงรายสวยงาม ไม่ว่าจะท่านมองขวาก็ทะเล มองซ้ายก็ทะเล สลับๆ ไปตลอดทางจนอิ่มวิวทิวทัศน์กันเลยทีเดียว ในเมืองเก่าก็จะมีโบสถ์มากมาย จัตุรัส ลานน้ำพุ จุดเล็กจุดน้อยเยอะมาก ถ่ายรูปไปได้เรื่อยๆ และ แหล่งท่องเที่ยวก็จะติดๆ กันหมด ทำให้เดินเที่ยวได้สะดวก เราสามารถเดินชมวิว ดื่มด่ำกับบรรยากาศความสวยงามของที่นี่ไปเรื่อยๆ &hellip; <a href="https://southvoyageinter.com/travel-info/once-in-your-life-opatija/">Continued</a>
Once in your life @Mount Everest Nepal
Once in your life @Mount Everest Nepal
20/02/2020 by South Voyage Inter

เที่ยวหิมาลัย 5 จุดหมายปลายทางในฝันสู่อ้อมกอดหิมาลัย เทือกเขาหิมาลัย คือ หนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะไปเยือน ซึ่งหิมาลัยพาดผ่านพื้นที่ของ 5 ประเทศตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต( ประเทศจีน )ผาดผ่านประเทศอินเดียรวมถึงประเทศภูฎานและประเทศปากีสถานทุกเส้นทางผ่านมีไฮไลท์มากมายเชื่อได้เลยว่าหลายคนสักครั้งในชีวิตคงฝัน อยากจะไปพิชิตยอดเขาสูงเสียดฟ้าและชมความงามอย่าง เทือกเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ทำความรู้จัก เอเวอเรสต์ ภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ยอดเขาเอเวอร์เรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแนวเทือกเขาหิมาลัยได้รับการยกย่องว่า “สูงงามและมีเสน่ห์สุดในโลก” เนื่องจากเป็น ภูเขาขี้อาย แม้เป็นยอดเขาสูง 8,848 เมตรแต่ถ้าใครไม่ได้ตั้งใจมอง ตั้งใจปีนขึ้นไปจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะธรรมชาติแอบเสกมนต์ให้ยอดเขาอื่นๆ ข้างเคียงมาบดบังไว้เกือบทุกมุมแถมด้วยเมฆหมอกหนาทึบแผ่ปกคลุมยอดเอเวอเรสต์ตลอดวัน ทำให้การได้ยลโฉมภูเขาขี้อายด้วยตาตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องง่าย! โดยในเดือนที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเส้นทางสู่เทือกเขาหิมาลัยนั้น จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม และ เดือนตุลาคม เพราะเป็นช่วงที่มีอากาศไม่หนาวเย็นมาก ไม่มีพายุหิมะ ท้องฟ้าจะเปิดโล่งสดใส มีอากาศเพียงพอต่อการหายใจ ทำให้การเดินทางชมความงามนั้นง่ายขึ้นมาก
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00-17.30 น